Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 

kalen-emsley-Bkci_8qcdvQ-unsplash (2).jpgDr Otto Greither założył Salus Haus w 1916 roku i tak jak wtedy zasady odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych stanowią podstawę naszych produktów w zakresie naturopatii i zdrowego trybu życia.

Poznaj 12 zasad Salus dotyczących ochrony środowiska:

  1. Staramy się pozyskiwać większość surowców ze źródeł biologicznych. Ponadto jesteśmy zobowiązani do ciągłego rozszerzania tego obszaru. W ten sposób chcemy wspierać harmonię między biznesem a przyrodą, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym.
  2. Właściwa ochrona środowiska może być zagwarantowana tylko poprzez zaangażowanie i motywację wszystkich pracowników. Z tego powodu edukujemy i szkolimy każdego pracownika, aby mógł on być aktywną częścią naszej polityki środowiskowej.
  3. Nawet w ochronie środowiska problemy muszą być rozwiązywane u podstaw. Dlatego z wyprzedzeniem testujemy wpływ na środowisko każdego nowego produktu, każdego nowego procesu i każdego nowego działania.
  4. Współzależności między nami, a naszym środowiskiem są stale monitorowane, dokumentowane i analizowane w poszukiwaniu możliwych słabości. Na tej podstawie optymalizujemy nasze działania z punktu widzenia ochrony środowiska.
  5. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania norm prawnych. Ponadto stale pracujemy nad poprawą ochrony środowiska pracy i zawsze jesteśmy otwarci na sugestie i modyfikacje z korzyścią dla środowiska.
  6. Zachęcamy wszystkich pracowników do aktywnego wspierania lepszej ochrony środowiska w firmie. Tam, gdzie to możliwe, z zadowoleniem przyjmujemy i nagradzamy podane nam sugestie.
  7. Prosimy naszych klientów o krytyczne zbadanie nas i naszych produktów oraz przesłanie sugestii ulepszeń.
  8. Nieustannie pracujemy nad zmniejszeniem zużycia surowców, w szczególności wody, energii i zasobów przeznaczonych do pakowania i transportu.
  9. Wspieramy dostawców i firmy zaangażowane w ochronę środowiska, takich jak my, i aktywnie włączamy ich w nasze działania w zakresie ochrony środowiska.

      10. Nasze procedury zarządzania kryzysowego pozwalają nam uniknąć zanieczyszczenia i      niebezpiecznych sytuacji dla ludzi z powodu wypadków.

      11. Systematycznie monitorujemy zgodność z wyznaczonymi sobie celami i dostosowujemy je do aktualnego poziomu wiedzy.

      12. Chcemy zaangażować się w otwarty dialog ze społeczeństwem na temat zanieczyszczenia spowodowanego przez nasze działania, a także włączyć władze w ten dialog.

Masz pytania lub chcesz podzielić się swoimi uwagami?